Producten en diensten

Bureau De Uil helpt u graag bij het verzorgen van teksten.

Competentieontwikkeling/kennisoverdracht

Bureau De Uil is inzetbaar voor het ontwikkelen van educatief materiaal voor voortgezet onderwijs en voor (groen) middelbaar beroepsonderwijs. Afhankelijk van uw doelen gaat het daarbij om de ontwikkeling van de gewenste competenties: kennis, houding en/of vaardigheden. Concrete voorbeelden van materiaal zijn:

  • lesmateriaal
  • educatieve projecten
  • leerboeken
  • ICT-leermiddelen.

Andersoortige teksten

Behalve voor goede educatieve producten is Bureau De Uil ook inzetbaar voor andersoortige producten. Daarbij kunt u denken aan teksten die een juiste en begrijpelijke structuur en een goede inhoud moeten krijgen. Daarbij staat natuurlijk uw boodschap voorop. U kunt bij deze teksten denken aan producten als:

  • folders
  • brochures.