Over kennis

Interessant citaat: ‘Ooit gold kennis is macht, nu geldt kennis delen is macht’