Oproep aan MBO-ers

Enkele weken terug deed onze Minister van OCW een oproep aan MBO-ers om hun bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen die de regering heeft bedacht. Daarmee gaf hij m.i. blijk van het besef dat je als beleidsmaker/als politiek allerlei leuke plannen kunt bedenken, maar dat je voor het verwezenlijken van die plannen aangewezen bent op MBO-ers die hun handen uit de mouwen moeten steken om plannen te realiseren.