Leraren onmisbaar

Onderwijssocioloog Michael Fullan wijst op de fundamentele rol van leerkrachten: ‘Technologie zonder leraar betekent niets’. Hij/zij is de aangewezen persoon om het leerproces in goede banen te leiden.