Dood spoor

Kent u dit fenomeen ook: organisaties die prachtig educatief lesmateriaal ontwikkelen… Vervolgens blijkt dat het aanbod niet of nauwelijks wordt afgenomen.

Gebrek aan afname heeft te maken met het feit dat docenten veelal geen tijd hebben om naast het reguliere werk nog allerlei handleidingen door te spitten en nieuwe inhoud in te passen in de les van dat moment. Ze hebben hun handen vol aan een normale lesweek. Im zo’n lesweek werken ze natuurijk wel aan het behalen van leerdoelen. Daar zit een goed aanknopingspunt!

Van aanbod- naar vraag-sturing

Het is dan slimmer wanneer organisaties ophouden met het bombarderen van scholen met allerlei extra lesmateriaal. In plaats  daarvan kunnen ze zich beter richten op de daadwerkelijke vraag vanuit scholen. Ze kunnen erop mikken een steentje bij te dragen aan het bereiken van leerdoelen, en hun aanbod daarop afstemmen. Ze kunnen medewerkers van een organisatie een gastles of een workshop verzorgen. Ook kan de organisatie leerlingen/studenten op locatie uitnodigen.