Executieve functies

Onderwijs moet meer zijn dan een voortdurende poging om zoveel mogelijk kennis in de hoofden van leerlingen/studenten te pompen. Docenten, ontwikkelaars, en al die andere werkenden in het onderwijs dienen te beseffen dat het gaat om de brede ontwikkeling van competenties bij studenten: kennis, houding en vaardigheden. Heel belangrijk zijn competenties op het vlak van executieve functies. Deze functies vormen de basis voor zelfsturing en het leren leren.