Wijze les van Confucius

Confucius leefde van 551 tot 479 voor Christus. Hij was een Chinees denker en filosoof. Hij kwam met een helder advies voor docenten en anderen die werken in het onderwijs. Het advies is nog steeds actueel:

Confucius