MBO

Het middelbaar onderwijs bereidt studenten voor op hun toekomstige plek in de samenleving. Aandacht is nodig voor actuele ontwikkelingen. Het gaat bij deze onderwijsvorm niet alleen om het aanreiken van actuele kennis; ook het eigen maken van een open houding en het aanleren van de juiste vaardigheden zijn van belang. Op die manier worden studenten voorbereid op een ‘leven lang leren’.

Lesmateriaal

Bureau De Uil werkt graag mee aan het ontwikkelen van goed lesmateriaal voor studenten in het mbo.

Ervaringen

Derk-Jan Stobbelaar (Van Hall Larenstein): Bureau De Uil is goed in staat wetenschappelijke inzichten respectievelijk beleidsmatige concepten toegankelijk te maken voor mbo-ers. In het kader van het Onderwijsontwikkelprogramma (OVP) van het groen onderwijs heeft Bureau De Uil rond het thema ‘veerkrachtige natuur’ webkwesties ontwikkeld rond dat begrip. Ook zijn aanvullende webkwesties ontwikkeld rond landnatuur, zee-natuur en boerennatuur (zie deze link). Met veel doorzettingsvermogen en didactische creativiteit heeft Bureau De Uil gewerkt tot een goed eindresultaat werd bereikt.

Anita de Wit (Uitgeverij ThiemeMeulenhoff): Bureau De Uil heeft een brede opleiding als basis. Dat is goed te merken. Hoewel het niet tot de corebusiness van Bureau De Uil behoort was het bureau goed in staat om in het kader van de ontwikkeling van lesmateriaal voor Traject Welzijn een bijdrage te leveren. Concreet ging het om het bedenken van vragen bij lesstof; vragen op diverse niveau’s: reproductie, toepassing en inzicht. Ook bedacht Bureau De Uil een ruime variatie aan vraagtypen (aan de hand van aangeleverde voorbeelden). Al met al was het bovendien prettig samenwerken met Bureau De Uil.

Via deze link kunt u contact opnemen.