Lopende projecten

Bureau De Uil is op dit moment op zoek naar nieuwe educatieve projecten. Graag werk ik voor een of meer van de volgende doelgroepen: leerlingen in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs, of studenten in het groen mbo. Bureau De Uil kan zorgen voor lesmaterialen en lesprojecten, maar ook voor ondersteuning bij hun leeractiviteiten.

Meer informatie

Meer informatie over de projecten waar Burau De Uil op dit moment aan werkt vindt u via onderstaande knoppen: