Producten en diensten

Bureau De Uil helpt u graag bij het verzorgen van teksten. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld:

Kennisoverdracht

  • lesmateriaal
  • educatieve projecten
  • leerboeken
  • ICT-leermiddelen.

Bureau De Uil is inzetbaar voor het ontwikkelen van educatief materiaal voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, en ook voor het groen middelbaar beroepsonderwijs.

Andersoortige teksten

  • folders
  • brochures
  • rapporten.

Bureau De Uil zorgt voor teksten met een juiste structuur en een goede inhoud. Uw boodschap staat voorop.