Producten en diensten

Bureau De Uil helpt u graag bij het verzorgen van teksten.

Competentieontwikkeling/kennisoverdracht

Bureau De Uil is inzetbaar voor het ontwikkelen van educatief materiaal voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, maar ook voor het groen middelbaar beroepsonderwijs. Afhankelijk van uw doelen gaat het daarbij om de ontwikkeling van de gewenste competenties: kennis, houding en/of vaardigheden. Concrete voorbeelden van materiaal zijn:

  • lesmateriaal
  • educatieve projecten
  • leerboeken
  • ICT-leermiddelen.

Andersoortige teksten

Ook zorgt Bureau De Uil voor ‘sterke’ teksten; dat wil zeggen teksten met een juiste en begrijpelijke structuur en een goede inhoud. Uw boodschap staat daarbij voorop. U kunt bij deze categorie teksten denken aan producten als.

  • folders
  • brochures
  • rapporten.