Producten en diensten

Bureau De Uil helpt u graag bij het verzorgen van teksten.

Competentieontwikkeling/kennisoverdracht

Bureau De Uil is inzetbaar voor het ontwikkelen van educatief materiaal voor voortgezet onderwijs en voor (groen) middelbaar beroepsonderwijs. Afhankelijk van uw doelen gaat het daarbij om de ontwikkeling van de gewenste competenties: kennis, houding en/of vaardigheden. Concrete voorbeelden van materiaal zijn:

  • lesmateriaal
  • educatieve projecten
  • leerboeken
  • ICT-leermiddelen.

Andersoortige teksten

Ook zorgt Bureau De Uil voor ‘sterke’ teksten; dat wil zeggen teksten met een juiste en begrijpelijke structuur en een goede inhoud. Uw boodschap staat daarbij voorop. U kunt bij deze categorie teksten denken aan producten als.

  • folders
  • brochures
  • rapporten.