MBO

Het middelbaar onderwijs bereidt studenten voor op hun toekomstige plek in de samenleving. Aandacht is nodig voor actuele ontwikkelingen. Het gaat echter niet alleen om het aanreiken van actuele kennis. Ook het eigen maken van een open houding en het aanleren van de juiste vaardigheden zijn van belang. Op die manier worden studenten voorbereid op een ‘leven lang leren’.

Lesmateriaal

Bureau De Uil werkt via verschillende opdrachtgevers mee aan de ontwikkeling van goed lesmateriaal voor studenten in het mbo.

Gastlessen

In het groene werkveld zijn interessante ontwikkelingen gaande. U brengt uw studenten daarvan graag op de hoogte. Het kan zijn dat het u op dit moment door omstandigheden niet lukt zelf een goede les in elkaar te zetten rond die ontwikkelingen. In dat geval kan Bureau De Uil u een handje helpen, en wel via het verzorgen van een gastles, bijvoorbeeld over onderwerpen als:

  • natuurwetgeving
  • veerkrachtige natuur.

Via deze link kunt u contact opnemen.