Lopende projecten

Bureau De Uil werkt op dit moment aan verschillende educatieve projecten. De ene keer met als doelgroep leerlingen in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs, de andere keer studenten in het groen mbo. Voor een deel werkt Bureau De Uil aan lesmaterialen en lesprojecten, maar daarnaast biedt Bureau De Uil scholen ondersteuning bij hun projecten.

Meer informatie

Meer informatie over de projecten waar Burau De Uil op dit moment aan werkt vindt u via onderstaande knoppen: