Nog een wijze les van Confucius

Nogmaals een wijze les van Confucius: “If your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate children.” Lijkt me voor allen die werken in het onderwijs, leerlingen, studenten, onderwijzend en ondersteunend personeel, een goede opsteker.

Wat betreft 21st century skills

Al een tijd is binnen het onderwijs en onder ontwikkelaars van lesmateriaal de term ’21st century skills’ een bekend begrip. Op de website ‘https://www.scienceguide.nl/2017/12/holle-retoriek-21st-century-skills‘ worden kanttekeningen geplaatst bij een te sterke focus op ’21st century skills’. Terecht, denk ik. De ’21st century skills’ zijn ook naar mijn idee belangrijk. We moeten er echter voor oppassen het belang van basiskennis te vergeten.

Dood spoor

Kent u dit fenomeen ook: organisaties die prachtig educatief lesmateriaal ontwikkelen… Vervolgens blijkt dat het aanbod niet of nauwelijks wordt afgenomen.

Gebrek aan afname heeft te maken met het feit dat docenten veelal geen tijd hebben om naast het reguliere werk nog allerlei handleidingen door te spitten en nieuwe inhoud in te passen in de les van dat moment. Ze hebben hun handen vol aan een normale lesweek. Im zo’n lesweek werken ze natuurijk wel aan het behalen van leerdoelen. Daar zit een goed aanknopingspunt!

Van aanbod- naar vraag-sturing

Het is dan slimmer wanneer organisaties ophouden met het bombarderen van scholen met allerlei extra lesmateriaal. In plaats  daarvan kunnen ze zich beter richten op de daadwerkelijke vraag vanuit scholen. Ze kunnen erop mikken een steentje bij te dragen aan het bereiken van leerdoelen, en hun aanbod daarop afstemmen. Ze kunnen medewerkers van een organisatie een gastles of een workshop verzorgen. Ook kan de organisatie leerlingen/studenten op locatie uitnodigen.

Wijze les van Confucius

Confucius leefde van 551 tot 479 voor Christus. Hij was een Chinees denker en filosoof. Hij kwam met een helder advies voor docenten en anderen die werken in het onderwijs. Het advies is nog steeds actueel:

Confucius

Leerzaamheid

In het artikel ‘Wie bewaakt de leerzaamheid van leermiddelen?‘ pleit CLU-directeur Hendrianne Wilkens er – terecht – voor leerlingen te voorzien van de best mogelijke leermiddelen. Werk aan de winkel voor scholen en hun docenten, voor educatieve auteurs en voor grotere uitgeverijen. Die laatst genoemde partij zou te veel oog hebben voor winstmaximalisatie.  En daarmee het bedienen van zijn klanten vergeten…

Leraren onmisbaar

Onderwijssocioloog Michael Fullan wijst op de fundamentele rol van leerkrachten: ‘Technologie zonder leraar betekent niets’. Hij/zij is de aangewezen persoon om het leerproces in goede banen te leiden.